როგორ ვიყიდო

ცოცხალ აუქციონში მონაწილეობისათვის საჭიროა იცოდეთ:

 • აუქციონის დაწყებამდე გაიაროთ რეგისტრაცია;
 • ფიზიკური პირის რეგისტრაციისათვის სავალდებულოა თან იქონიოთ მოქალაქის პირადობის მოწმობა;
 • იურიდიული პირის რეგისტრაციისათვის აუქციონზე წარმოდგენილმა პირმა თან უნდა იქონიოთ მინდობილობა, დამოწმებული სანოტარო წესით;
 • რეგისტრაციის შემდეგ გადმოგეცემათ დანომრილი ბარათი;
 • აუქციონზე ვაჭრობა მიმდინარეობს ლოტების თანმიმდევრობით;
 • ლოტის სასტარტო ფასს ადგენს აუქციონი;
 • აუქციონში მონაწილე პირის მიერ დანომრილი ბარათის ზემოთ აწევა გულისხმობს მონაწილის სურვილს შეიძინოს ნივთი აუქციონერის მიერ შეთავაზებულ თანხად;
 • აუქციონი გრძელდება მორიგ შემოთავაზებამდე;
 • აუქციონზე იმარჯვებს მაქსიმალური ფასის შემომთავაზებელი;
 • ფასის ბოლო შემოთავაზება ცხადდება სამჯერ და ხმამაღლა;

თუ აუქციონზე პირი წარმოდგენილია სხვა პირით, უნდა წარმოადგინოს სანოტარო წესით დამოწმებული მინდობილობა.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია
 • საქართველო, თბილისი, 1100
  ვაჟა-ფშაველას 71 ოფისი 1/35
 • 322 39 33 50
 • info@auctionhouse.ge