როგორ ვიყიდო


  • დარეგისტრირდით
  • მოიძიეთ თქვენთვის სასურველი ნივთი
  • გადაიხადეთ ლოტზე მითითებული საგარანტიო თანხა
  • განახორციელეთ ბიჯი
  • გაიმარჯვებს ის ვინც მაქსიმალურ ფასს დააფიქსირებს
  • თბილისი 0186, ვაჟა-ფშაველას #71, სართული 1, ოფისი 35/1
  • 2 207 307
  • info@auctionhouse.ge