ART-2000 ქეთევან ანასოვი
ლოტის #:
2537
დაწყება/დასრულება
2021-07-12 11:00:00 - 2021-07-27 23:00:00
სტატუსი
დასრულებული
გამყიდველი
შპს "თბილისის სააუქციონო სახლი"
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი

ავტორი: ქეთევან ანასოვი

სათაური: "ეს მხოლოდ შენს თავშია 3 - ამჯერად ყვავილები ჩემთვისაც აყვავდა"

ზომა: 50 x 60 სმ

მასალა: ტილო, ზეთი

მდგომარეობა: კარგი

გადახდის პერიოდი: აუქციონის დასრულებიდან 7 კალენდარული დღე

 

 

ბიოგრაფია:

ქეთევან ანასოვი დაიბადა 1999 წლის 21 აპრილს.

ქეთევანი ბავშვობაშივე გამოვლენილი მხატვრული ნიჭის გამო 2005 წლიდან იღებდა განათლებას პროფესიული მხატვრული კუთხით, სრული სასწავლო კურსის გავლის შემდეგ გახდა ნორჩ მხატვართა კავშირის წევრი. 2016-2017 წლებში სწავლობდა თბილისის ელენე ახვლედიანის სახელობის სამხატვრო სკოლაში. იგი 2017 წლიდან დღემდე თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში, ქანდაკების მიმართულებით სწავლობს.

ქეთევანი ბავშვობიდანვე იღებდა მონაწილეობას ჯგუფურ გამოფენებსა და კონკურსებში. ასევე, დამატებითი ცოდნის მისაღებად 2019 წლის ზაფხულში მუშაობდა კინო სტუდია „ქართულ ფილმში" მოკლე მეტრაჟიანი ფილმების მხატვრად. ბოლო პერიოდში, 2020-2021 წლებში მონაწილეობა მიიღო Bi auction-ისა და Iart გალერიის საერთო ყოველწლიურ პროექტში „აუქციონი ახალგაზრდა არტისტებისთვის," სადაც წარმატებით გაიყიდა მისი ნამუშევრები. ასევე, 2021 წელს ქეთევანმა მონაწილეობა მიიღო art Tent-ის ღონისძიებაში „live painting".

1.ნაღდი ანგარიშსწორების სისტემით გადახდის მეთოდი
2.საკრედიტო ბარათით გადახდის მეთოდი
3.საბანკო გარანტიის გამოყენების მეთოდი


ნაღდი ანგარიშსწორების სისტემით გადახდა

სრული და საგარანტიო თანხის გადახდა მომხმარებლისათვის შესაძლებელია ბანკში ნაღდი ფულით, შპსთბილისის სააუქციონო სახლის“ (. 204545974) შემდეგ საბანკო ანგარიშებზე:
1. სსსაქართველოს ბანკისანგარიშის ნომერზე - GE36BG0000000305665301

2. სსთიბისი ბანკისანგარიშის ნომერზე - GE62TB7538936050100003

3. სს "ბაზის ბანკის" ანგარიშის ნომერზე - GE92BS0000000002336401

 

 ამასთან, მომხმარებელმა საბანკო გადარიცხვისას დანიშნულებაში უნდა მიუთითოს საიტზე რეგისტრაციის დროს მითითებული ინფორმაცია (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი) და ლოტის ნომერი, რომელზეც სურს ვაჭრობა.
მომხმარებელმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ ანგარიშზე თანხის ასახვას შესაძლოა დასჭირდეს გარკვეული დრო და იგი თანხის გადახდისთანავე ვერ დაიწყებს ვაჭრობას.
მომხმარებელს ასევე შესაძლებლობა აქვს გადახდის ქვითარი წარმოადგინოს თბილისის სააუქციონო სახლში, თუ თანხა ანგარიშზე არ არის ასახული.


საკრედიტო ბარათით გადახდის მეთოდი

მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს საკრედიტო ბარათით გადაიხადოს სრული და საგარანტიო თანხა. (ლიმიტი 50 000 ლარი) საკრედიტო ბარათით ანგარიშსწორების არჩევის შემთხვევაში მომხმარებელი ლოტის გვერდიდან გადადის საკრედიტო ბარათის საგადახდო სისტემაში, სადაც ავსებს ბარათის მონაცემებს და ახორციელებს გადახდას.
ოპერაციის წარმატებით დასრულების შემდეგ, მომხმარებელი მოიპოვებს ლოტზე აუქციონში მონაწილეობის უფლებას, ხოლო საგარანტიო თანხა აუქციონის დასრულებამდე დაბლოკილი იქნება მის ანგარიშზე.
გამარჯვებულ მომხმარებელს საგარანტიო თანხა ავტომატურად ჩამოეჭრება. დამარცხებულ მომხმარებელს საგარანტიო თანხა ავტომატურად განებლოკება.
თანხის განბლოკვა მოხდება აუქციონის დასრულებიდან 48 საათის განმავლობაში. ბანკის საკომისიო შეადგენს 0.50 თეთრს.

მომხმარებლის საბარათე ანგარიშზე უნდა იყოს საგარანტიო/დარჩენილ თანხას დამატებული ბანკის საკომისიო, რომელიც დადგენილია ყველა პარტნიორი ბანკის მიერ და მითითებულია გადახდის პროცედურის დროს. აღნიშნული საკომისიო მომხმარებელს ანგარიშიდან ჩამოეჭრება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ გაიმარჯვებს აუქციონში, სხვა შემთხვევაში ჩამოეჭრება ბანკისმიერ დადგენილი თანხის განბლოკვის საკომისიო.


საბანკო გარანტიის გამოყენებით გადახდა

მომხმარებელს აუქციონში მონაწილეობის საგარანტიო თანხა შეუძლია გაააქტიუროს საბანკო გარანტიის გამოყენებით. საბანკო გარანტია გაცემული უნდა იყოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული კომერციული ბანკების მიერ. მომხმარებელმა საბანკო გარანტიის ორიგინალი უნდა წარადგინოს შპსთბილისის სააუქციონო სახლშიაუქციონის დასრულებამდე 30 წუთით ადრე. საბანკო გარანტიის ვადა არ უნდა იყოს მისი გაცემიდან 30 კალენდარულ დღეზე ნაკლები.