ART-2000 ნინა ნარიმანიშვილი
ლოტის #:
2673
დაწყება/დასრულება
2021-09-09 10:00:00 - 2021-09-23 23:00:00
სტატუსი
დასრულებული
გამყიდველი
შპს "თბილისის სააუქციონო სახლი"
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი

ავტორი: ნინა ნარიმანიშვილი

 

სათაური: "ინსომნია"

ზომა: 21 x 25 სმ

მასალა: ფურცელი, ტუში

წელი: 2019

მდგომარეობა: კარგი

გადახდის პერიოდი: აუქციონის დასრულებიდან 7 კალენდარული დღე

 

 

ბიოგრაფია:

ნინა ნარიმანიშვილი დაიბადა 1999 წლის 16 ივლისს.

ნინა სწავლობს თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში, სახვითი ხელოვნების ფაკულტეტზე, გრაფიკის მიმართულებით, წიგნის დიზაინისა და ილუსტრაციის სახელოსნოში.

ნინა ბავშვობიდან ხატავდა და დროთა განმავლობაში მისი ინტერესი ხელოვნების მიმართ გაიზარდა. მან თავდაპირველად მუშაობა დაიწყო აკრილით ტილოზე, თუმცა ნინასთვის საინტერესო გახდა სხვადასხვა ტექნიკის გამოყენება, შერეული ტექნიკით მუშაობა ხელნაკეთ ფურცელზე და ახალი ფაქტურების მიღება.

ნინას მონაწილეობა აქვს მიღებული სხვადასხვა პროექტებსა და გამოფენებში. მათ შორის: „საჩუქარი კაუნასთვის", ლიტვის აკადემია, TAKI, 2020; პროექტი „Art and Chupa-Chups", 2021; გამოფენა „დროებითი კედლები", გალერეა „ორიანი", 2021; „BI AUCTION" და IART გალერეას გამოფენა, 2021; კონკურსში „ახალგაზრდობა ხელოვნების პრიზი Erkner 2017 - Jugendkunstpreis Erkner 2017"-ის მეორე ადგილის მფლობელი, გერმანია, 2017; კალიგრაფიის სემინარი, რომელსაც უძღვებოდა ჟორდი სემპერი, ესპანეთის ტიპოგრაფია და კალიგრაფიის მხატვარი თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიაში, 2020; რ. სახალტუევა სახელობის წიგნის დიზაინისა და ილუსტრაციის საერთაშორისო კონკურსის პირველი ადგილის მფლობელი, 2021; „ხელოვან ქალთა ციფრული გამოფენის კვირეული", პროფესიონალ მხატვართა კატეგორიაში, 2021; ჯგუფური გამოფენა „სად არის ჩემი საწოლი?!", გალერეა 9, 2021.

 

1.ნაღდი ანგარიშსწორების სისტემით გადახდის მეთოდი
2.საკრედიტო ბარათით გადახდის მეთოდი
3.საბანკო გარანტიის გამოყენების მეთოდი


ნაღდი ანგარიშსწორების სისტემით გადახდა

სრული და საგარანტიო თანხის გადახდა მომხმარებლისათვის შესაძლებელია ბანკში ნაღდი ფულით, შპსთბილისის სააუქციონო სახლის“ (. 204545974) შემდეგ საბანკო ანგარიშებზე:
1. სსსაქართველოს ბანკისანგარიშის ნომერზე - GE36BG0000000305665301

2. სსთიბისი ბანკისანგარიშის ნომერზე - GE62TB7538936050100003

3. სს "ბაზის ბანკის" ანგარიშის ნომერზე - GE92BS0000000002336401

 

 ამასთან, მომხმარებელმა საბანკო გადარიცხვისას დანიშნულებაში უნდა მიუთითოს საიტზე რეგისტრაციის დროს მითითებული ინფორმაცია (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი) და ლოტის ნომერი, რომელზეც სურს ვაჭრობა.
მომხმარებელმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ ანგარიშზე თანხის ასახვას შესაძლოა დასჭირდეს გარკვეული დრო და იგი თანხის გადახდისთანავე ვერ დაიწყებს ვაჭრობას.
მომხმარებელს ასევე შესაძლებლობა აქვს გადახდის ქვითარი წარმოადგინოს თბილისის სააუქციონო სახლში, თუ თანხა ანგარიშზე არ არის ასახული.


საკრედიტო ბარათით გადახდის მეთოდი

მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს საკრედიტო ბარათით გადაიხადოს სრული და საგარანტიო თანხა. (ლიმიტი 50 000 ლარი) საკრედიტო ბარათით ანგარიშსწორების არჩევის შემთხვევაში მომხმარებელი ლოტის გვერდიდან გადადის საკრედიტო ბარათის საგადახდო სისტემაში, სადაც ავსებს ბარათის მონაცემებს და ახორციელებს გადახდას.
ოპერაციის წარმატებით დასრულების შემდეგ, მომხმარებელი მოიპოვებს ლოტზე აუქციონში მონაწილეობის უფლებას, ხოლო საგარანტიო თანხა აუქციონის დასრულებამდე დაბლოკილი იქნება მის ანგარიშზე.
გამარჯვებულ მომხმარებელს საგარანტიო თანხა ავტომატურად ჩამოეჭრება. დამარცხებულ მომხმარებელს საგარანტიო თანხა ავტომატურად განებლოკება.
თანხის განბლოკვა მოხდება აუქციონის დასრულებიდან 48 საათის განმავლობაში. ბანკის საკომისიო შეადგენს 0.50 თეთრს.

მომხმარებლის საბარათე ანგარიშზე უნდა იყოს საგარანტიო/დარჩენილ თანხას დამატებული ბანკის საკომისიო, რომელიც დადგენილია ყველა პარტნიორი ბანკის მიერ და მითითებულია გადახდის პროცედურის დროს. აღნიშნული საკომისიო მომხმარებელს ანგარიშიდან ჩამოეჭრება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ გაიმარჯვებს აუქციონში, სხვა შემთხვევაში ჩამოეჭრება ბანკისმიერ დადგენილი თანხის განბლოკვის საკომისიო.


საბანკო გარანტიის გამოყენებით გადახდა

მომხმარებელს აუქციონში მონაწილეობის საგარანტიო თანხა შეუძლია გაააქტიუროს საბანკო გარანტიის გამოყენებით. საბანკო გარანტია გაცემული უნდა იყოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული კომერციული ბანკების მიერ. მომხმარებელმა საბანკო გარანტიის ორიგინალი უნდა წარადგინოს შპსთბილისის სააუქციონო სახლშიაუქციონის დასრულებამდე 30 წუთით ადრე. საბანკო გარანტიის ვადა არ უნდა იყოს მისი გაცემიდან 30 კალენდარულ დღეზე ნაკლები.