თამარ თავაძე. პეიზაჟი სახლებით
ლოტის #:
638
დაწყება/დასრულება
2020-06-22 12:00:00 - 2020-07-01 16:00:00
სტატუსი
დასრულებული
გამყიდველი
შპს "თბილისის სააუქციონო სახლი"
საბაზრო ღირებულება
1000 -დან
2500 -მდე
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი

 ავტორი: თამარ თავაძე

სათაური: პეიზაჟი სახლებით

წელი: 1920

ზომა: 23.5x21 სმ.

მასალა: ტილო, ზეთი

მდგომარეობა: კარგი

 

 

ბიოგრაფია:

 

თამარ თავაძე (1898-1980) არის ქართველი ავანგარდული ხელოვნების წარმომადგენელი და თეატრის მხატვარი.

განათლება 1916-1917 წლებში მოსკოვის მხატვართა სტუდიაში მიიღო, შემდგომ 1928 წელს დაამთავრა მოსკოვის მხატვრულ-ტექნიკური ინსტიტუტის თეატრალურ-დეკორაციული მხატვრობის განყოფილება.

1918 წელს საქართველოში დაბრუნების შემდგომ მუშაობდა მხატვრად თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში 1922 წლამდე. 1924 წელს მუშათა და ჯარისკაცთა თეატრში მონაწილეობას იღებს "ქეთო და კოტეს" დადგმაში კოსტიუმის ესკიზებში. 1938 წელს ოპერისა და ბალეტის თეატრში აფორმებს როსინის ოპერას "სევილიელი დალაქი", 1943 წელს კოტე მარჯანიშვილის თეატრში "ვითომდა ავადმყოფი", 1944 წელს ბათუმის დრამატულ თეატრში ლევან გოთუას "მეფე ერეკლე".

1.ნაღდი ანგარიშსწორების სისტემით გადახდის მეთოდი
2.საკრედიტო ბარათით გადახდის მეთოდი
3.საბანკო გარანტიის გამოყენების მეთოდი


ნაღდი ანგარიშსწორების სისტემით გადახდა

სრული და საგარანტიო თანხის გადახდა მომხმარებლისათვის შესაძლებელია ბანკში ნაღდი ფულით, შპსთბილისის სააუქციონო სახლის“ (. 204545974) შემდეგ საბანკო ანგარიშებზე:
1. სსსაქართველოს ბანკისანგარიშის ნომერზე - GE36BG0000000305665301

2. სსთიბისი ბანკისანგარიშის ნომერზე - GE62TB7538936050100003

3. სს "ბაზის ბანკის" ანგარიშის ნომერზე - GE92BS0000000002336401

 

 ამასთან, მომხმარებელმა საბანკო გადარიცხვისას დანიშნულებაში უნდა მიუთითოს საიტზე რეგისტრაციის დროს მითითებული ინფორმაცია (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი) და ლოტის ნომერი, რომელზეც სურს ვაჭრობა.
მომხმარებელმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ ანგარიშზე თანხის ასახვას შესაძლოა დასჭირდეს გარკვეული დრო და იგი თანხის გადახდისთანავე ვერ დაიწყებს ვაჭრობას.
მომხმარებელს ასევე შესაძლებლობა აქვს გადახდის ქვითარი წარმოადგინოს თბილისის სააუქციონო სახლში, თუ თანხა ანგარიშზე არ არის ასახული.


საკრედიტო ბარათით გადახდის მეთოდი

მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს საკრედიტო ბარათით გადაიხადოს სრული და საგარანტიო თანხა. (ლიმიტი 50 000 ლარი) საკრედიტო ბარათით ანგარიშსწორების არჩევის შემთხვევაში მომხმარებელი ლოტის გვერდიდან გადადის საკრედიტო ბარათის საგადახდო სისტემაში, სადაც ავსებს ბარათის მონაცემებს და ახორციელებს გადახდას.
ოპერაციის წარმატებით დასრულების შემდეგ, მომხმარებელი მოიპოვებს ლოტზე აუქციონში მონაწილეობის უფლებას, ხოლო საგარანტიო თანხა აუქციონის დასრულებამდე დაბლოკილი იქნება მის ანგარიშზე.
გამარჯვებულ მომხმარებელს საგარანტიო თანხა ავტომატურად ჩამოეჭრება. დამარცხებულ მომხმარებელს საგარანტიო თანხა ავტომატურად განებლოკება.
თანხის განბლოკვა მოხდება აუქციონის დასრულებიდან 48 საათის განმავლობაში. ბანკის საკომისიო შეადგენს 0.50 თეთრს.

მომხმარებლის საბარათე ანგარიშზე უნდა იყოს საგარანტიო/დარჩენილ თანხას დამატებული ბანკის საკომისიო, რომელიც დადგენილია ყველა პარტნიორი ბანკის მიერ და მითითებულია გადახდის პროცედურის დროს. აღნიშნული საკომისიო მომხმარებელს ანგარიშიდან ჩამოეჭრება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ გაიმარჯვებს აუქციონში, სხვა შემთხვევაში ჩამოეჭრება ბანკისმიერ დადგენილი თანხის განბლოკვის საკომისიო.


საბანკო გარანტიის გამოყენებით გადახდა

მომხმარებელს აუქციონში მონაწილეობის საგარანტიო თანხა შეუძლია გაააქტიუროს საბანკო გარანტიის გამოყენებით. საბანკო გარანტია გაცემული უნდა იყოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული კომერციული ბანკების მიერ. მომხმარებელმა საბანკო გარანტიის ორიგინალი უნდა წარადგინოს შპსთბილისის სააუქციონო სახლშიაუქციონის დასრულებამდე 30 წუთით ადრე. საბანკო გარანტიის ვადა არ უნდა იყოს მისი გაცემიდან 30 კალენდარულ დღეზე ნაკლები.