სასოფლო-სამეურნეო (საკარმიდამო) მიწის ნაკვეთი შენობით, რაიონი ზუგდიდი, სოფელი ახალკახათი
ლოტის #:
1586
დაწყება/დასრულება
2020-03-05 12:00:00 - 2020-03-09 12:00:00
სტატუსი
დასრულებული
გამყიდველი
შპს "თბილისის სააუქციონო სახლი"
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი

ქვეყანა
საქართველო
ქალაქი
ზუგდიდი
მისამართი
სოფელი ახალკახათი
გადახდის პერიოდი
7 დღე
მიწის ფართობი: (მ2)
7003
შენობის ფართობი: (მ2)
179.01
საკადასტრო კოდი
43.22.42.548
საბანკო გარან. დღეების რაოდ.
30

სარეალიზაციოდ წარმოდგენილია სასოფლო-სამეურნეო (საკარმიდამო) მიწის ნაკვეთი შენობით, რაიონი ზუგდიდი, სოფელი ახალკახათი. დაზუსტებული ფართობი: 7003 კვ.მ. შენობა-ნაგებობის ჩამონათვალი: N1 - განაშენიანების ფართი 77.95 კვ.მ. N2 - განაშენიანების ფართი 50.07 კვ.მ. N3 - 15.02 კვ.მ., N4 - განაშენიანების ფართი 35.97 კვ.მ.

უძრავი ქონება პირველ აუქციონზე გადის კრედიტორის სს "საქართველოს ბანკის" მოთხოვნით, მსესხებლის საკრედიტო დავალიანების უზრუნველსაყოფად.

საჯარო რეესტრის ამონაწერის მიხედვით სხვა რაიმე გარდამავალი უფლება რეგისტრირებული არ არის.

*აუქციონში მონაწილე პირი უნდა აკმაყოფილებდეს „სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით დადგენილ მოთხოვნებს.