არასასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი შენობით, ქალაქი ქობულეთი, ქუჩა ჯავახიშვილი, N 1
ლოტის #:
2463
დაწყება/დასრულება
2021-06-08 12:00:00 - 2021-06-11 13:00:00
სტატუსი
გაყიდულია
გამყიდველი
შპს "თბილისის სააუქციონო სახლი"
ფასის ისტორია: 275 ბიჯი
ბიჯების ოდენობა

ქვეყანა
საქართველო
ქალაქი
ქობულეთი
მისამართი
ქუჩა ჯავახიშვილი, N 1
გადახდის პერიოდი
7 დღე
მიწის ფართობი: (მ2)
634
შენობის ფართობი: (მ2)
574.8
საკადასტრო კოდი
20.42.07.040
საბანკო გარან. დღეების რაოდ.
30
სარეალიზაციოდ წარმოდგენილია არასასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთი შენობით, ქალაქი ქობულეთი, ქუჩა ჯავახიშვილი, N 1. დაზუსტებული ფართობი: 634 კვ.მ. შენობა-ნაგებობის ჩამონათვალი: შენობა N1 საერთო ფართი - 525.2 კვ.მ. (მათ შორის I სართული - 251 კვ.მ. II სართული 274.2 კვ.მ.) შენობა N2 საერთო ფართი - 49.6 კვ.მ.

უძრავი ქონება მეორე აუქციონზე გადის კრედიტორის სს "საქართველოს ბანკის" მოთხოვნით, მსესხებლის საკრედიტო დავალიანების უზრუნველსაყოფად.

აღნიშნულ ქონებაზე რეგისტრირებულია სარგებლობა. საგანი: სართული 1, ფართი 251 კვ.მ. ვადა: 10 წელი. უძრავი ქონების იჯარის ხელშეკრულება, დამოწმების თარიღი 14.03.2019.

საჯარო რეესტრის ამონაწერის მიხედვით ქონებაზე დაფიქსირებულია საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა, საგანი: მთელი ქონება, საფუძველი: შეტყობინება, N0831274,  13.04.2021, შემოსავლების სამსახური. აღნიშნული უფლება არ არის გარდამავალი და უქმდება რეალიზაციის შემდეგ.  

საჯარო რეესტრის ამონაწერის მიხედვით სხვა რაიმე გარდამავალი უფლება რეგისტრირებული არ არის.

გადახდის ვადა: აუქციონის დასრულებიდან 7 კალენდარული დღე.

სარეალიზაციო ფასი მოიცავს დღგ-ს.

დამატებიტი ინფორმაცია

1.ნაღდი ანგარიშსწორების სისტემით გადახდის მეთოდი
2.საკრედიტო ბარათით გადახდის მეთოდი
3.საბანკო გარანტიის გამოყენების მეთოდი


ნაღდი ანგარიშსწორების სისტემით გადახდა

სრული და საგარანტიო თანხის გადახდა მომხმარებლისათვის შესაძლებელია ბანკში ნაღდი ფულით, შპსთბილისის სააუქციონო სახლის“ (. 204545974) შემდეგ საბანკო ანგარიშებზე:
1. სსსაქართველოს ბანკისანგარიშის ნომერზე - GE36BG0000000305665301

2. სსთიბისი ბანკისანგარიშის ნომერზე - GE62TB7538936050100003

3. სს "ბაზის ბანკის" ანგარიშის ნომერზე - GE92BS0000000002336401

 

 ამასთან, მომხმარებელმა საბანკო გადარიცხვისას დანიშნულებაში უნდა მიუთითოს საიტზე რეგისტრაციის დროს მითითებული ინფორმაცია (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი) და ლოტის ნომერი, რომელზეც სურს ვაჭრობა.
მომხმარებელმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ ანგარიშზე თანხის ასახვას შესაძლოა დასჭირდეს გარკვეული დრო და იგი თანხის გადახდისთანავე ვერ დაიწყებს ვაჭრობას.
მომხმარებელს ასევე შესაძლებლობა აქვს გადახდის ქვითარი წარმოადგინოს თბილისის სააუქციონო სახლში, თუ თანხა ანგარიშზე არ არის ასახული.


საკრედიტო ბარათით გადახდის მეთოდი

მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს საკრედიტო ბარათით გადაიხადოს სრული და საგარანტიო თანხა. (ლიმიტი 50 000 ლარი) საკრედიტო ბარათით ანგარიშსწორების არჩევის შემთხვევაში მომხმარებელი ლოტის გვერდიდან გადადის საკრედიტო ბარათის საგადახდო სისტემაში, სადაც ავსებს ბარათის მონაცემებს და ახორციელებს გადახდას.
ოპერაციის წარმატებით დასრულების შემდეგ, მომხმარებელი მოიპოვებს ლოტზე აუქციონში მონაწილეობის უფლებას, ხოლო საგარანტიო თანხა აუქციონის დასრულებამდე დაბლოკილი იქნება მის ანგარიშზე.
გამარჯვებულ მომხმარებელს საგარანტიო თანხა ავტომატურად ჩამოეჭრება. დამარცხებულ მომხმარებელს საგარანტიო თანხა ავტომატურად განებლოკება.
თანხის განბლოკვა მოხდება აუქციონის დასრულებიდან 48 საათის განმავლობაში. ბანკის საკომისიო შეადგენს 0.50 თეთრს.

მომხმარებლის საბარათე ანგარიშზე უნდა იყოს საგარანტიო/დარჩენილ თანხას დამატებული ბანკის საკომისიო, რომელიც დადგენილია ყველა პარტნიორი ბანკის მიერ და მითითებულია გადახდის პროცედურის დროს. აღნიშნული საკომისიო მომხმარებელს ანგარიშიდან ჩამოეჭრება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ გაიმარჯვებს აუქციონში, სხვა შემთხვევაში ჩამოეჭრება ბანკისმიერ დადგენილი თანხის განბლოკვის საკომისიო.


საბანკო გარანტიის გამოყენებით გადახდა

მომხმარებელს აუქციონში მონაწილეობის საგარანტიო თანხა შეუძლია გაააქტიუროს საბანკო გარანტიის გამოყენებით. საბანკო გარანტია გაცემული უნდა იყოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული კომერციული ბანკების მიერ. მომხმარებელმა საბანკო გარანტიის ორიგინალი უნდა წარადგინოს შპსთბილისის სააუქციონო სახლშიაუქციონის დასრულებამდე 30 წუთით ადრე. საბანკო გარანტიის ვადა არ უნდა იყოს მისი გაცემიდან 30 კალენდარულ დღეზე ნაკლები.

  • თბილისი 0186, ვაჟა-ფშაველას #71, სართული 1, ოფისი 35/1
  • 2 207 307
  • info@auctionhouse.ge