ART-2000 მაკა ზედელაშვილი
ლოტის #:
3273
დაწყება/დასრულება
2022-12-28 10:00:00 - 2023-01-05 23:00:00
სტატუსი
დასრულებული
გამყიდველი
შპს "თბილისის სააუქციონო სახლი"
ფასის ისტორია: 0 ბიჯი

ავტორი: მაკა ზედელაშვილი

სათაური: "ადრე გაზაფხული ბაგებში"

ზომა: 64 x 38 სმ

მასალა: ტილო, აკრილი

მდგომარეობა: კარგი

გადახდის პერიოდი: აუქციონის დასრულებიდან 7 კალენდარული დღე

 

ბიოგრაფია:

მაკა ზედელაშვილი დაიბადა 1986 წლის 7 აპრილს თბილისში.  ის არის ქართველი მხატვარი. მისი ძირითადი მიმართულებებია ფერწერა, ციფრული გრაფიკა, კერამიკა.

მაკამ განათლება მიიღო 2003-2007 და 2007-2009 წლებში თბილისის აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის სამხატვრო აკადემიაში.

მაკას შემოქმედება ექსპრესიულობით და დრამატიზმით ხასიათდება, რასაც მასალათა ნაირსახოვნება უზრუნველყოფს. მხატვრისათვის ინსპირაციის წყაროს წარმოადგენს საზოგადოებისა და ინდივიდის, დამოუკიდებელ განვითარების ხაზთა ურთიერთქმედება და ამ ურთიერთქმედების ფორმები სხვადასხვა დროსა და სივრცეში. მისი ნამუშევრები ეხება ისეთ თემებს, როგორიცაა წინაქრისტიანული რწმენა-წარმოდგენები, კულტურული მრავალფეროვნება, სოციალური პრობლემები, გენდერული დისბალანსი და სხვა.

აღსანიშნავია ისიც, რომ მხატვრის მიერ ქალთა სოციალურ როლსა და მათ პრობლემებზე შექმნილიმა ნამუშევართა სერიამ, ქალის უფლებათა დამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების ჯილდო დაიმსახურა.

მაკას მონაწილეობა აქვს მიღებული მრავალ გამოფენაში. მათ შორის: 2020 წელს თბილისის ონლაინ ბიენალე - ჯგუფური პროექტი; 2020 წელს „მარტო სახლში" - ონლაინ არტ პლატფორმა; 2020 წელს Ski Competition and Gala Dinner - CCIFG-აუქციონი; 2019 წელს სოლო გამოფენა-ლიტერატურის მუზეუმი; 2019 წელს პრინტ ფესტივალი - Life N Style -ღვინის ქარხანა# 1; 2018 წელს ჯგუფური გამოფენა - გალერეა „შარდენი"; 2019 წელს ჯგუფური გამოფენა - არტ გალერეა „ვაკე"; 2018 წელს საერთაშორისო ფესტივალი "არტისტერიუმი როგორიც ის არის" - თბილისის ისტორიის მუზეუმი; 2018 წელს ფესტივალი "მისამართი" - ბათუმი; 2018 წელს "BI Auction" - სოლო; 2018 წელს "ვნებები და უფლებები" - მონაწილოება და ჯილდო - 1 ადგილი; 2018 წელს პრინტ ფესტივალი - Life N Style - თბილისი, ღვინის ქარხანა# 1, ბათუმი, ხელოვნების მუზეუმი; 2018 წელს თბილისის ფესტივალი; 2018 წელს თბილისი მოლი; 2018 წელს "ლაღიძის წყალი და ქართველი მხატვრები" - ეროვნული მუზეუმი; 2018  წელს ჯგუფური გამოფენა "cavaart" - მოსკოვი; 2018 წელს ქალთა ფონდი საქართველოში - TBC გალერეა; 2018  წელს სააღდგომო გამოფენა - არტ გალერეა"ვაკე"; 2018 წელს Call for Chelsea ნიუ იორკი; 2018 წელს „ქალი - სიცოცხლისა და ენერგიის წყარო" - დიჯიტალ არტი, ფაბრიკა - სოლო გამოფენა; 2018 წელს საშობაო გამოფენა - არტ ვილა გარიყულა; 2017 წელს "გარემოს ვიბრაცია" - ნიუ იორკი; 2017 წელს ჯგუფური გამოფენა-ზურაბ წერეთელი მომა თბილისი; 2017 წელს საქველმოქმედო აუქციონი - გამრეკელის გალერეა 2016 წელს საქველმოქმედო გამოფენა - „ვიტამინი-მხატვრები სიცოცხლისთვის", ი. ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; 2015 წელს „სიყვარულით საქართველოდან" - ბაქოს ეროვნული მუზეუმი.

მაკას ნამუშევრების უმეტესობა ინახება კერძო კოლექციებში საქართველოში, უკრაინაში, იტალიაში, გერმანიაში, აზერბაიჯანში და ამერიკაში.

 


1.ნაღდი ანგარიშსწორების სისტემით გადახდის მეთოდი
2.საკრედიტო ბარათით გადახდის მეთოდი
3.საბანკო გარანტიის გამოყენების მეთოდი


ნაღდი ანგარიშსწორების სისტემით გადახდა

სრული და საგარანტიო თანხის გადახდა მომხმარებლისათვის შესაძლებელია ბანკში ნაღდი ფულით, შპსთბილისის სააუქციონო სახლის“ (. 204545974) შემდეგ საბანკო ანგარიშებზე:
1. სსსაქართველოს ბანკისანგარიშის ნომერზე - GE36BG0000000305665301

2. სსთიბისი ბანკისანგარიშის ნომერზე - GE62TB7538936050100003

3. სს "ბაზის ბანკის" ანგარიშის ნომერზე - GE92BS0000000002336401

 

 ამასთან, მომხმარებელმა საბანკო გადარიცხვისას დანიშნულებაში უნდა მიუთითოს საიტზე რეგისტრაციის დროს მითითებული ინფორმაცია (სახელი, გვარი, პირადი ნომერი) და ლოტის ნომერი, რომელზეც სურს ვაჭრობა.
მომხმარებელმა უნდა გაითვალისწინოს, რომ ანგარიშზე თანხის ასახვას შესაძლოა დასჭირდეს გარკვეული დრო და იგი თანხის გადახდისთანავე ვერ დაიწყებს ვაჭრობას.
მომხმარებელს ასევე შესაძლებლობა აქვს გადახდის ქვითარი წარმოადგინოს თბილისის სააუქციონო სახლში, თუ თანხა ანგარიშზე არ არის ასახული.


საკრედიტო ბარათით გადახდის მეთოდი

მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს საკრედიტო ბარათით გადაიხადოს სრული და საგარანტიო თანხა. (ლიმიტი 50 000 ლარი) საკრედიტო ბარათით ანგარიშსწორების არჩევის შემთხვევაში მომხმარებელი ლოტის გვერდიდან გადადის საკრედიტო ბარათის საგადახდო სისტემაში, სადაც ავსებს ბარათის მონაცემებს და ახორციელებს გადახდას.
ოპერაციის წარმატებით დასრულების შემდეგ, მომხმარებელი მოიპოვებს ლოტზე აუქციონში მონაწილეობის უფლებას, ხოლო საგარანტიო თანხა აუქციონის დასრულებამდე დაბლოკილი იქნება მის ანგარიშზე.
გამარჯვებულ მომხმარებელს საგარანტიო თანხა ავტომატურად ჩამოეჭრება. დამარცხებულ მომხმარებელს საგარანტიო თანხა ავტომატურად განებლოკება.
თანხის განბლოკვა მოხდება აუქციონის დასრულებიდან 48 საათის განმავლობაში. ბანკის საკომისიო შეადგენს 0.50 თეთრს.

მომხმარებლის საბარათე ანგარიშზე უნდა იყოს საგარანტიო/დარჩენილ თანხას დამატებული ბანკის საკომისიო, რომელიც დადგენილია ყველა პარტნიორი ბანკის მიერ და მითითებულია გადახდის პროცედურის დროს. აღნიშნული საკომისიო მომხმარებელს ანგარიშიდან ჩამოეჭრება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ გაიმარჯვებს აუქციონში, სხვა შემთხვევაში ჩამოეჭრება ბანკისმიერ დადგენილი თანხის განბლოკვის საკომისიო.


საბანკო გარანტიის გამოყენებით გადახდა

მომხმარებელს აუქციონში მონაწილეობის საგარანტიო თანხა შეუძლია გაააქტიუროს საბანკო გარანტიის გამოყენებით. საბანკო გარანტია გაცემული უნდა იყოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული კომერციული ბანკების მიერ. მომხმარებელმა საბანკო გარანტიის ორიგინალი უნდა წარადგინოს შპსთბილისის სააუქციონო სახლშიაუქციონის დასრულებამდე 30 წუთით ადრე. საბანკო გარანტიის ვადა არ უნდა იყოს მისი გაცემიდან 30 კალენდარულ დღეზე ნაკლები.