იპოთეკა/გირავნობის საგნების რეალიზაციისთვის მომსახურების საზღაური  შეადგენს:

  • აუქციონის ორგანიზების ხარჯი თითოეული ლოტისთვის  590 ლარი დღგ-ს ჩათვლით;
  • სპეციალისტის მომსახურების საზღაური განისაზღვრება 5.9 %-ით დღგ-ს ჩათვლით;
  • აუქციონის შეწყვეტის საკომისიო შეადგენს სარეალიზაციო ქონების პირველი აუქციონის საწყისი ფასის 0.59 %-ს.

მომსახურებით მოსარგებლე პირებთან დამატებითი შეთანხმებით შესაძლებელია დადგინდეს აუქციონის ორგანიზებისა და საზღაურის სხვა ოდენობა.

 

მოძრავი ნივთების რეალიზაციისთვის მომსახურების საზღაური შეადგენს:

 

სააუქციონო მომსახურების საზღაური შეადგენს თითოეული ლოტის  რეალიზაციის თანხის 10% დღგ-ს ჩათვლით.

  • თბილისი 0186, ვაჟა-ფშაველას #71, სართული 1, ოფისი 35/1
  • 2 207 307
  • info@auctionhouse.ge