ზოგიერთი ნივთისა და ხელოვნების ნიმუშის შეძენა შესაძლებელია აუქციონის გარეშე, „იყიდე ახლა“ ღილაკის მეშვეობით. ასეთი ლოტის გასხვისების შემთხვევაში ნივთი ავტომატურად მოიხსნება აუქციონიდან და შემძენის საკუთრება გახდება მის მიერ თანხის სრულად გადახდის მომენტიდან. შემძენს შეუძლია მოითხოვოს კურიერის მომსახურება,  გადასახდელ თანხას დაემატება მიტანის საფასური.
  • თბილისი 0186, ვაჟა-ფშაველას #71, სართული 1, ოფისი 35/1
  • 2 207 307
  • info@auctionhouse.ge